เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

01

นายสันต์ ซาสุด
นายก อบต.นาสะอาด
สายด่วน โทร.080-7570093

 

01

น.ศ.ศิราณี สุทธิประภา
ปลัด อบต.นาสะอาด
สายด่วน โทร.080-0751119

03

นายสุภี ศรีสร้างคอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน โทร.084-7943811
 

04

นางเอนก น้ำใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน โทร.065-2652532

 

02

นางอาราพร กิตติอาสา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน โทร.080-6953635

 

Loading...

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3