เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p01

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

p02

นายศักรินทร์ ติมินทร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

p03

นายจิระศักดิ์ เชาโคกสูง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

p05

นายอวยพร โพธิ์ทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 

 

 

 

 

 

p09

นายวีรยุทธ ศรีสร้างคอม
พนักงานจ้างทั่วไป

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3