เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p01

น.ส.ศิราณี สุทธิประภา
ปลัด อบต.นาสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p02

พันจ่าโทสุนทร วีเงิน
รองปลัด อบต.นาสะอาด
 

p03

นายสง่า แสงเทพ
นักจัดการงานทั่วไป

 

p04

สิบโทศิริศักดิ์ นามราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

p05

นายสมพงษ์ ชัยลา
พนักงานขับรถ

p06

น.ส.เตือนใจ ศรีอินทวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p07

น.ส.อุไรวรรณ ดวงดี
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3