เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p02

นายนพพล โพนพุฒ
ปลัด อบต.นาสะอาด
โทร. 096-7187559
 

 

p02

นางสาวนีรชา สมใจ
รองปลัด อบต.นาสะอาด
โทร. 087-8604939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p02

นางปักใจ ลือดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 

p03

นายสง่า แสงเทพ
นักจัดการงานทั่วไป

12.jpg

น.ส.ศศิธร พิมพเคณา
นักทรัพยากรบุคคล

p04

สิบโทศิริศักดิ์ นามราช
นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

p05

นายสมพงษ์ ชัยลา
พนักงานขับรถยนต์

p06

น.ส.เตือนใจ ศรีอินทวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p07

นายนรภัทร พันพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกขยะ)

p05

น.ส.นันทัชพร รัตนมาลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

น.ส.จิตรานุช ฟ้องเสียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p07

นายสาคร คำพิสัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

นายธงชัย พงษ์พัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

นายโกวิทย์ ศรีสร้างคอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p07

นายสมพร ธนูชาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

นายลือชัย เหลาฆ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

นายชัยณรงค์ ลาขันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.nasaardlocal.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานบริหารทั่วไป โทร.042-145429-30 โทรสาร.042-145430

Email : 6412002@dla.go.th


Copyright © 2019. www.nasaardlocal.go.th All Rights Reserved.

 


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 (K.JOE) Line ID:jewelryitem