เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

การบริการ E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

  ⇒ ระบบเพจเฟสบุ๊ค "องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี" facebook     ลิงค์
  ⇒ ระบบ Messenger เพื่อติดต่อ/สอบถาม/พูดคุยผ่านทางเฟสบุ๊ค messenger     ลิงค์
  ⇒ ระบบขอความช่วยเหลือ "ร้องทุกข์-ร้องเรียน" องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด google chrome logo     ลิงค์
  ⇒ ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี google chrome logo     ลิงค์
  ⇒ ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองและเด็กที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุนฯ google chrome logo     ลิงค์

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3