เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

                           เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                         องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      1 นายนพพล โพนพุฒ ปลัด อบต.นาสะอาด   096-7187559
      2 นางสาวนีรชา สมใจ รองปลัด อบต.นาสะอาด   087-8604939
      3 นางเกษร พิสัยพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   081-9657120
      4 นายบัญชา แสนยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง   080-1883397
      5 นางวาสนา ยศแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   063-4594965
      6 นางปักใจ ลือดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  089-2756828

                       เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่           ชื่อ-สกุล                                         ตำแหน่ง    เบอร์ติดต่อ                           หมายเหตุ       
    1 นายอนันต์ โฆสิต นายก อบต.นาสะอาด 08-9274-7411          
    2 นายเพนียง คำจันทร์     รอง นายก อบต.นาสะอาด 06-2250-1421    
    3 น.ส.อราพร กิตติอาสา รอง นายก อบต.นาสะอาด 08-0695-3635    
    4 นายอ่อนสี ศรีสร้างคอม เลขานุการ นายก อบต.นาสะอาด               06-1558-6420      

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.nasaardlocal.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานบริหารทั่วไป โทร.042-145429-30 โทรสาร.042-145430

Email : 6412002@dla.go.th


Copyright © 2019. www.nasaardlocal.go.th All Rights Reserved.

 


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 (K.JOE) Line ID:jewelryitem