เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

⇒ ทางเบอร์ติดต่อ : สถานที่ตั้ง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

⇒ ที่อยู่ : ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

⇒ รหัสไปรษณีย์ : 41260

⇒ โทรศัพท์สำนักงาน : 042-218213 ต่อ 18

⇒ โทรสาร : 042-145429 ต่อ 30

⇒ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

⇒ เว็บไซต์ : www.nasaardlocal.go.th

⇒ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน : www.nasaardlocal.go.th

nasaardlocal1

nasaardlocal2

⇒ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน : page Facebook : https://www.facebook.com/nasaardlocal/

nasaardlocal3

nasaardlocal4⇒ ทางแผ่นที่ google maphttps://goo.gl/maps/jerFQnb8kJenN8sZ6
nasaardlocal5

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3