เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
"องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
"

qr code 030 
(่ผ่านระบบ QR-CODE) ท่านสามารถสแกนเพื่อเข้าไปกรอบแบบฟอร์ม

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3