เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (stadium-11.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด ประจำปี 25642392 kB
Download this file (stadium-10.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประจำปี 25646362 kB
Download this file (stadium-09.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)1956 kB
Download this file (stadium-08.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564589 kB
Download this file (stadium-07.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย1085 kB
Download this file (stadium-06.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา5562 kB
Download this file (stadium-05.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาดที่ 153/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายตำบลนาสะอาด1034 kB
Download this file (stadium-04.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)สนามกีฬา,ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา-สนามกีฬา5057 kB
Download this file (stadium-03.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)จำนวนลานกีฬา สนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ1101 kB
Download this file (stadium-02.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)จำนวนของลานกีฬา สนามกีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้1101 kB
Download this file (stadium-01.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น150 kB

Loading...

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3