เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

งานกองคลัง

กระดานถาม - ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

สามารถดูข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงาน (http://www.nasaardlocal.go.th)

 Question : คำถาม?                    Answer : คำตอบ         

 ⇒ เบอร์ติดต่อ...

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด คือ?

 ⇒ เบอร์โทรสำนักงาน 042-145430            

 ⇒ เบอร์โทร 042-145430 ต่อ 1

    (สำนักปลัด อบต.นาสะอาด)

 ⇒ เบอร์โทร 042-145430 ต่อ 2

    (กองคลัง อบต.นาสะอาด)

 ⇒ เบอร์โทร 042-145430 ต่อ 3

    (กองช่าง อบต.นาสะอาด)

 ⇒ เบอร์โทร 042-145430 ต่อ 4

    (กองสวัสดิการสังคม อบต.นาสะอาด)

 ⇒ เบอร์โทร 042-145430 ต่อ 5

    (ห้องท่านปลัด อบต.นาสะอาด)

 ⇒ เบอร์ติดต่อ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้?

 ⇒ สายตรงศูนย์ป้องกันฯ 042-145430 ต่อ 1              

     (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

     แจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  เบอร์ศูนย์ดับเพลิงอุดรฯ 199

 ⇒ สามารถขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ

    หรือร้องทุกข์ - ร้องเรียนได้ที่ไหนบ้าง?

  ทางเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

     โทร.042-145430

  กรอบแบบฟอร์มทางเว็บไซต์หน่วยงาน (คลิ๊ก)

 ⇒ เข้ามาติดต่อ อบต.นาสะอาด

    เพื่อขอแบบฟอร์มพร้อมมีเจ้าหน้าที่แนะนำ

    ในการกรอกแบบคำร้องต่างๆ

  ผ่านทางโซเซียลมีเดีย facebook fanpage

 ⇒ แผนที่เดินทางมา...

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด?

  google map (คลิ๊ก)

 ⇒ เว็บไซต์หน่วยงาน อบต.นาสะอาด คือ?   http://www.nasaardlocal.go.th
 ⇒ การติดต่อยื่นเสียภาษีต่างๆ ได้ที่ไหน?            ⇒ กองคลัง 042-145430 ต่อ 2
 ⇒ ติดต่อสอบถามเรื่องบุคลากรได้ที่ไหน?   งานบุคลากร 042-145430 ต่อ 1

ติดต่อสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ไหน?

 งานสวัสดิการสังคม 042-145430 ต่อ 4

     (กองสวัสดิการสังคม)

  การขออนุญาตติดป้ายโฆษณา ติดต่อได้ที่ไหน?   สำนักปลัด 042-145430 ต่อ 1
 ⇒ การขออนุญาตใช้เสียง ติดต่อได้ที่ไหน?  ⇒ สำนักปลัด 042-145430 ต่อ 1
 ⇒ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ติดต่อได้ที่ไหน?           ⇒ กองช่าง 042-145430 ต่อ 3

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านนายก...

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด?

 ⇒ นายสันต์ ซาสุด

     (นายกองค์การบริหารส่วนตำลนาสะอาด)

    โทร.080-7570093

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านปลัด...

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด?

 ⇒ นางสาวศิราณี สุทธิประภา

    (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด)

    โทร.080-7501119

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านรองปลัด...

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด?

 พ.จ.ท.สุนทร วีเงิน 

    (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด)

    โทร.099-4215794

 ⇒ ตำบลนาสะอาด มีทั้งหมดกี่หมู่บ้าน?  8 หมู่บ้าน

 ⇒ กำนันตำบลนาสะอาดคนปัจจุบันชื่อ?

     เบอร์ติดต่อท่านกำนัน ตำบลนาสะอาด?

  นายอำนาจ ศรีสร้างคอม

     โทร.080-7621707
 ⇒ สามารถสอบถามเบอร์โทร ผู้ใหญ่บ้านได้ที่ไหน?  ⇒ สำนักปลัด 042-145430 ต่อ 1
 ⇒ ติดตามข่าวสารต่างๆ ทาง facebook ได้ที่ไหน?  ⇒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
     อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี (คลิ๊ก)

 ⇒ กรอบแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ

     ในการให้บริการเทศบาลได้ที่ไหน?

  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ Link

     หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

     ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

     Link:กรอบแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ