เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

งานกองคลัง

   ประกาศแจ้งทุกท่านท่านที่นำรูปภาพต่างๆ เกี่ยวกับอ่างน้ำพาน(ศาลบ่อโอ) ไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบถือว่ามีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560

สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาและเนื้อหา 13 เรื่องที่ชาวเน็ตต้องรู้...(คลิ๊ก)