เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

งานกองคลัง

ล่องแพอ่างน้ำพาน ท่าแพนาสะอาด ตำบลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

บริหารงานโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ภาพบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต

"ล่องแพอ่างน้ำพาน ท่าแพนาสะอาด"

บริหารจัดการโดย...องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ตำบลหายโศก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

อัตราค่าบริหาร ล่องแพอ่างน้ำพาน (ท่าแพนาสะอาด)

ประเภทแพ จำนวนสูงสุด/แพ ราคา หมายเหตุ

 

 

แพเล็ก

 

1 - 8 ท่าน

  • ชั่วโมงแรก 300.- บาท
  • ชั่วโมงต่อไป 100.- บาท
  • เหมาทั้งวัน 1,000.- บาท

      หยุด         ทุกวันพระ   15 ค่ำ

 

 

แพใหญ่

 

 

9 - 18 ท่าน

  • ชั่วโมงแรก 300.- บาท
  • ชั่วโมงต่อไป 100.- บาท
  • เหมาทั้งวัน 1,200.- บาท

      หยุด          ทุกวันพระ   15 ค่ำ